Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

De bij delights aangesloten therapeuten zijn beroepsbeoefenaren op minimaal hbo-niveau en aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Jij bent op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor jou als cliënt en de beroepsbeoefenaren. Op de therapeutenpagina kun je terugvinden bij welke beroepsvereniging de delights therapeut is aangesloten.

De beroepsvereniging is aangesloten bij een erkende koepelorganisatie die hun belangen behartigt en is daarnaast een betrouwbaar intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

Aansluiting bij een erkende beroepsvereniging garandeert de cliënt bovendien een hoog kwaliteitsniveau van hulpverlening.

De delights therapeut dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Is in het bezit van een diploma basiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding (ten minste 240 ects) en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven óf is in het bezit van een diploma van een opleiding welke op de hbo-lijst vermeld staat, gevolgd door een post hbo-opleiding.
  2. Is onderhevig aan het tuchtrecht.
  3. De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
  4. Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede een rechtsbijstandverzekering die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten door de Geschillencommissie.
  5. Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.
  6. Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de koepelorganisatie en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen en/of te genezen.
  7. Is in het bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de VEKTIS.