Coaching van uw samengestelde gezin?
Coaching samengesteld gezin

Coaching samengesteld gezin


"Wij krijgen steeds woorden over de kinderen. Hij vindt alles goed van zijn kinderen. Hij ziet gewoon niet dat de kinderen hem om zijn vinger winden. Ik heb het al honderd keer gezegd en nog doet hij er niets mee. Ik heb zelfs af en toe het gevoel dat ik word uitgelachen door zijn kinderen. Ik zie ze regelmatig liever gaan dan komen. Mijn partner snapt hier niets van, dus hebben wij weer regelmatig bonje. We komen er niet uit en ik denk er nu echt aan om ergens anders te gaan wonen, terwijl ik wel van hem houd".

De nieuwe situatie roept onverwachte vragen op

Als je na een echtscheiding gaat samenwonen met je nieuwe partner die al kinderen heeft uit een eerdere relatie, of jij hebt zelf ook al kinderen, dan voeg je als het ware twee gezinnen samen. Enthousiast begin je samen aan je nieuwe gezin.

Je bent blij maar geleidelijk roept de nieuwe situatie onverwachte vragen op.

 • Misschien vinden de kinderen jou helemaal niet zo leuk als je dacht.
 • Wellicht vind jij de kinderen van je partner toch niet zo aardig.
 • Misschien kunnen de kinderen onderling toch niet zo goed met elkaar opschieten.
 • En dan is er vaak ook nog de invloed van een ex.

Kortom een nieuwe situatie die veel vraagt van alle gezinsleden maar vooral van de partners. Niet voor niets redden twee op de drie samengestelde gezinnen het niet.

Wat kan delights voor jou betekenen?

Het bij elkaar brengen van twee verschillende gezinnen vergt een goede afstemming tussen de partners teneinde een nieuwe breuk te voorkomen. In een samengesteld gezin ligt onbegrip, verdriet, je niet gehoord en alleen voelen altijd op de loer. Op het ene moment gaat het goed en vervolgens ben je elkaar weer kwijt als er iets gebeurt met één van de kinderen….en er gebeurt veel met opgroeiende kinderen. Iedere keer weer een andere levensfase met specifieke vragen en problemen waar je samen voor komt te staan.

Neem de tijd om met elkaar in gesprek te gaan met een coach die gespecialiseerd is in dit soort vraagstukken. Alleen al het bijbrengen van het besef dat er een verschil is tussen de onvoorwaardelijke bloedband en de voorwaardelijke stiefband, kan je enorm helpen om wederzijds begrip en dus de balans in het stiefgezin te vergroten.

Daarnaast kun je samen werken aan goede afspraken. Je kunt een gezamenlijk doel formuleren, bijvoorbeeld het streven naar een harmonieus en gelukkig gezin. Wat heb je van elkaar nodig? Wat is ieders wens? Een gezin waarin iedereen zich kan ontplooien en zich thuis voelt. Waarom zou je niet een plan maken als je een nieuw gezin start, een zogenaamd Stiefplan. delights kan je helpen bij het maken van jullie eigen Stiefplan.

Waaruit bestaat het Stiefplan?

Het Stiefplan bestaat uit concrete vragen over onderwerpen die je tegenkomt binnen je nieuwe gezin. Het helpt je om op tijd aandacht te schenken aan onderwerpen die je anders in het moment moeilijk bespreekbaar kunt maken, maar die je toch tegen gaat komen.

In het Stiefplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat doe je als partners graag samen? Blijf elkaar aandacht geven.
 • Wat is het verschil tussen de biologische bloedband en stiefband?
 • De rolverdeling van de ouder en de stiefouder binnen het samengestelde gezin
 • Wat is het verschil tussen opvoedkundige regels en de huisregels en wie doet wat in deze?
 • Wat zijn de afspraken bij vakanties, verjaardagen en feestdagen?
 • Hoe verloopt het contact met de ex?
 • Wat te doen als jullie het niet eens zijn? Bij escalaties. Als het echt niet meer gaat.
 • Communicatie met en over de kinderen. Wie zegt wat en wanneer?
 • Een constructieve dialoog zonder elkaar kwijt te raken in verwijten en (ver)oordelen van elkaar en de kinderen. Hoe doe je dat?

Als je samen investeert in jullie antwoorden op deze vragen dan geeft dit wederzijds begrip en veel meer rust in het gezin. Bovendien ontstaat er een gevoel van verbinding tussen de partners. Met andere woorden je hebt het gevoel dat je het samen doet.

Coaches die gespecialiseerd zijn in coaching van samengestelde gezinnen

Cliënten geven de relatietherapeuten / coaches van delights (4.9/5) op basis van 48 reviews

Marcel Clement

Regio Den Bosch

Nicole van der Horst

Regio Den Bosch

Surya Andréa

Regio Haarlem

Lonneke Wingender

Regio Den Bosch

Een nieuw gezin gaat niet vanzelf. Hier geldt echt: ‘liefde is een werkwoord’. delights werkt graag met jullie aan een goede balans en het geluk binnen jullie gezin. Je bewijst niet alleen jezelf, maar ook de kinderen een grote dienst!