Visie en missie

Visie en missie

Missie

Het vanuit grote betrokkenheid bieden van professionele mentale zorg bij relatieproblemen, het verwerken van een echtscheiding en de daaruit voortvloeiende gezinsproblemen.

delights wil de specialist zijn en blijven die volwassenen en kinderen helpt met problemen die ontstaan binnen het kerngezin uit de eerste relatie en het samengestelde gezin oftewel stiefgezin.

Bij de begeleiding wordt uitgegaan van het principe dat de meeste mensen individueel op eigen kracht in staat zijn, zijn of haar problemen te verlichten (delights), op te lossen en zichzelf te helen. Mensen richten zich hierbij primair op hun individuele vraagstukken. Dit heeft in de meeste gevallen een positief effect op de relatie en/of het gezin. Het is tijdens het traject van relatietherapie belangrijk dat er bij de partner begrip wordt gekweekt voor de individuele situatie van de andere partner.

Visie

Om onze missie te verwezenlijken wil delights een praktijk zijn die:

  • deskundig is en zich voortdurend blijft ontwikkelen en specialiseren in kennis en kunde.
  • uiterst betrokken is bij haar cliënten.
  • zich verantwoordelijk voelt en dus zorg draagt voor haar cliënten.
  • open staat voor respons van de cliënt.
  • 100% betrouwbaar is.
  • haar cliënten een vertrouwd gevoel geeft.
  • met beide benen op de grond de doelstellingen van haar cliënten wil helpen verwezenlijken.

Missie en visie

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast het bieden van professionele hulp draagt de delights therapeut vanuit maatschappelijke betrokkenheid vrijwillig een dagdeel per week zijn/haar steentje bij aan mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen zij in hun directe omgeving onder andere in de vorm van mantelzorg, kosteloos hulp bieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben, een hart onder de riem in de vorm van een bloemetje of een kaartje.