Klachten

Klachten

Als je ontevreden bent over jouw therapeut bij delights of een klacht heeft, dan hoeft je dat niet voor je te houden.

Verschillende stappen

Er zijn verschillende stappen die je kunt zetten om jouw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met jouw delights therapeut

Als jouw therapeut niet weet dat je ontevreden bent, kan hij/zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt jouw delights therapeut het op prijs dat hij/zij de gelegenheid krijgt om er met jouw over te praten.

Stap 2: De klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie van de delights therapeut

Kom je er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met jouw therapeut, dan kun je je wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden. De beroepsorganisatie van de betreffende delights therapeut vind je terug op de individuele therapeuten pagina op deze website. Zodra de klachtfunctionaris jouw klacht heeft ontvangen, informeert deze je over de verdere procedure.

Overige stappen

Lost een gesprek met jouw therapeut of klachtfunctionaris het probleem niet op, dan kun je een rechtszaak aanspannen.

Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Je kunt je hiertoe wenden met jouw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Bij de tuchtcolleges kunt je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de betreffende zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de delights therapeut is aangesloten. Ook deze informatie vind je terug op de individuele therapeuten pagina op deze website.

Wie kan een klacht indienen?

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

  • De cliënt. Jij bent de directe belanghebbende.
  • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt).
  • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging daartoe
  • heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht.
  • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.
  • Kinderen van gescheiden ouders tot 16 jaar: beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.
  • Kinderen van gescheiden ouders vanaf 16 jaar: kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

Advies

Voor hulp bij het indienen van jouw klacht kun je contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Je vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).