Relatietherapie Maurik

Relatietherapie Maurik

Relatietherapie Maurik

Partners kunnen elkaar volledig kwijtraken in een patroon van onder andere ruzies, verwijten, boosheid, negeren en elkaar doodzwijgen. De conflicten kunnen enorm escaleren terwijl twee mensen toch echt van elkaar houden. Regelmatig terugkerende escalaties kunnen tot gevolg hebben dat er iedere keer weer een stukje van het gevoel van verbinding afbreekt. Uiteindelijk kan dit leiden tot een definitieve onherstelbare breuk en dan is de liefde over voor één van de partners. Dit kun je echter voorkomen. Veel stellen uit Maurik hebben bij delights hun relatieproblemen overwonnen en hebben elkaar en het geluk weer teruggevonden.

Hoe werkt relatietherapie

Relatietherapie

Stellen uit Maurik gaan er bij delights allereerst voor zorgen dat de escalaties gaan stoppen teneinde een definitieve breuk te voorkomen. Vanuit een gezamenlijk belang ga je samen de negatieve interactie stop zetten en je zegt elkaar toe er later op een constructieve manier op terug te komen.

Vervolgens ga je vanuit een wederzijdse betrokkenheid het negatieve patroon onderzoeken met de bedoeling dat je de vaste patronen in de interactie gaat herkennen. Hierbij is het in de eerste plaats van belang dat je bereid bent naar je eigen aandeel te kijken. Met andere woorden wat zijn jouw valkuilen en welke overlevingsmechanismen hanteer jij in de relatie om te krijgen wat jij nodig hebt. Je zult je bewust worden dat dit gedrag, emoties en gevoelens zijn waardoor je jezelf en elkaar verliest. Denk hierbij aan irritaties, frustraties, verwijten en boosheid.

De liefde stap voor stap terugvinden

Onder deze gevoelens zitten andere gevoelens die je je vaak niet bewust bent. Gevoelens die niet zichtbaar zijn, maar die er wel zijn. In het traject gaat het erom dat je je deze gevoelens juist wel bewust wordt en dat je je kwetsbaar kunt opstellen en deze gevoelens kunt delen met je partner. Voorbeelden hiervan zijn verdriet, bang om de ander kwijt te raken en je alleen voelen in de relatie. Je partner is tijdens de gesprekken als het ware toehoorder terwijl jij werkt aan je individuele stuk. Hierdoor ontstaat er bij je partner begrip voor jouw gevoel en begrip voor de oorzaak van jouw manier van handelen in de relatie.

Vervolgens kun je vanuit deze gevoelens ook gaan benoemen wat je nodig hebt van je partner zoals begrip voor je gevoel, aandacht, bevestiging, waardering of genegenheid. Als de ander jouw individuele behoefte gaat invullen, dan ontstaat er weer een gevoel van verbinding en krijg je het gevoel dat je partner er voor jou is zoals je het nodig hebt. Veel partners uit Maurik hebben in de eerste plaats zichzelf, elkaar en de liefde weer teruggevonden bij delights.

Oorzaak van relatieproblemen in Maurik verschilt

De situatie waarin stellen uit Maurik hulp nodig hebben kan verschillen en voor iedere situatie biedt delights een specifieke aanpak, namelijk:

EFT Relatietherapie

Raak je elkaar kwijt zoals hierboven geschetst dan kun je direct starten met bovengenoemde aanpak die leidt naar een hernieuwd gevoel van verbinding.

Lees meer over Relatietherapie

Relatietherapie bij ontrouw

Als er sprake is van ontrouw oftewel vreemdgaan, overspel of een buitenechtelijke relatie dan wordt er gekozen voor een andere aanpak. Dan start je namelijk met het terugbrengen van de veiligheid in de relatie voor de bedrogen partner. Vanuit deze veiligheid ga je stap voor stap werken aan de opbouw van het vertrouwen. Vertrouwen is de basis van iedere relatie!

Lees meer over Relatietherapie bij ontrouw

Coaching samengestelde gezinnen uit Maurik

Komen de relatieproblemen voort uit een samengesteld gezin oftewel stiefgezin dan begin je het traject met de bewustwording van de verschillen tussen bloedband en stiefband. Het besef van deze verschillen kan al leiden tot veel meer wederzijds begrip. Vervolgens is het juist in een samengesteld gezin van groot belang dat de communicatie tussen de partners goed verloopt. De vaak complexe situatie van een samengesteld gezin, die ook in Maurik veel voorkomt, vraagt om een goede dialoog en veel begrip.


Lees meer over Coaching samengesteld gezin

Stellen uit Maurik die hun relatie respectvol willen beëindigen

Het komt natuurlijk ook voor dat partners tot de conclusie komen dat het over is in de relatie. Ze kunnen elkaar niet meer bieden wat ze nodig hebben. Dan is het enorm waardevol als je de stap kunt zetten om je relatie respectvol te beëindigen. Dit betekent in de eerste plaats veel voor jezelf, maar zeker voor de kinderen omdat je samen immers wel altijd de ouders blijft van je kinderen en dus is het nodig dat je goed met elkaar in gesprek blijft.

Lees meer over Relatie respectvol beëindigen

Wil je de neerwaartse spiraal doorbreken? Zet dan op tijd de stap naar delights, de specialist voor relatie + gezin in de omgeving Maurik. Dan is er 75% kans dat jullie elkaar terugvinden en samen weer gelukkig worden!

De relatietherapeuten

Lonneke Wingender

Surya Andréa

Gemmy Veldhuizen

Loes Knevel

Nicole van der Horst

Marcel Clement

Buiten Maurik komen onze cliënten onder andere uit de volgende plaatsen: